Business Klinika START-UP paket

Paket poduzetničkih vještina i tehnika samo za pretplatnike Business Klinika Newslettera – GRATIS!

Ispunite upitnik pri dnu stranice i vaš paket stiže za nekoliko dana.

Tri vrlo važne vještine + vještine pregovaranja iz BK PREMIUM REPORT-a.
 • Prodajna koreografija: prodajno pismo

  Konkretne upute kako napraviti efikasno prodajno pismo s primjerima dobre i loše prakse.

 • Efikasan prodajni proces

  Kako ispravno postaviti prodajne korake za stabilne prihode & smanjenje stresa

 • PK: Kako odgovoriti na "Pošaljite nam ponudu"?

  Set koraka i procedura kada dobijemo upit za uslugu + konkretni primjeri

 • Business Klinika PREMIUM report

  Tehnike i vještine utjecaja, pregovaranja, prodaje, komunikacije…

BK START-UP paket šalje se na adresu tvrtke,
s naznakom imena i prezimena koje je upisano u gornji formular.