Kolumna

Moramo li danas krenuti?

Moram li danas krenuti?
Moram li sada kliknuti?
Moram li odlučti ovog trenutka?
Moram li…

Hitnost / urgentnost (urgency) je nezaobilazna komponenta svake prodajne koreografije.

Ono što želite (ako ne želite, onda to morate željeti) je da si primatelj vaše poruke postavi jednu od varijacija gornjeg “moram li…” pitanja.

Vaš zadatak je da mu na to pitanje odgovorite kroz svoju prodajnu poruku tj. kroz kontekst koju vaša prodaja poruka prenosi.

A ono čime poruka mora rezultirati je aktivacija emocije straha da će propustiti priliku ako ne djeluju.

Strah od propuštanja ili famozni FOMO (fear of missing out) je još jedna obavezna komponenta “svetog grala prodajne poruke” (bacite pogled na prijašnji newsletter) i nemojte je izbjegavati.

Ne mora biti to “kupite do 12 sati” ili “ova ponuda traje do četvrtka”, već je tajna u suptilnoj sugestiji da će rješenje “nestati u nekom trenutku”, što onda izaziva “moram li…” pitanje i time ste zadržali pažnju primatelja poruke.

Jer, privlačenje pažnje za nastavak konzumacije ostatka poruke je zapravo prava svrha korištenja gornje komponente.

  Goran Blagus
(Business klinika)

BUSINESS KLINIKA NEWSLETTER

Dnevna doza poduzetničkih ideja, tehnike i vještina.

JOIN THE CLUB!

Dnevna doza poduzetničkih ideja, tehnike i vještina.