Telefonsko ugovaranje i prodaja – radionica

Radionica za tvrtke

Jednodnevni trening prodajnih i pregovaračkih vještina za prodaju usluga.

Ciljna skupina: tvrtke koje koriste telefon za prodaju / ugovaranje poslovnih sastanaka

Trajanje: 6 sati + 2,5 sata wrap-up

Broj polaznika: od 6 do 21

Sadržaj: 

  • izgradnja ispravnog stava prema prodaji & prodajnim aktivnostima
  • kako prepoznati ispravne prodajne okidače
  • verbalno / neverbalne aktivnosti kod telefonskih aktivnosti
  • kako započeti telefonski poziv
  • kako završiti telefonski poziv
  • prodajni prigovori & izgovori
  • simulacije telefonskih poziva

 

Voditelj: Goran Blagus

Želite li izgraditi ili unaprijediti prodajno-pregovaračke vještine, javite se na [email protected].

JOIN THE CLUB!

Dnevna doza poduzetničkih ideja, tehnike i vještina.